Skip to main content

Voordat er sprake was van structurele samenwerking tussen de Rotterdamse, Leidse en Delftse roeiverenigingen, leverden de verenigingen reeds vele toproeiers aan de nationale equipe. Deze roeiers uit de regio behaalden al vele aansprekende internationale successen. Wie de top behaalde werd echter voornamelijk bepaald door de inzet en volharding van de roeiers zelf en hun individuele begeleiding, vaak op hun vereniging. De betreffende roeiers zijn met de stap naar de top vrijwel allemaal elders gaan trainen en leven.

De verenigingen in Delft, Rotterdam en Leiden begonnen zelf al een aantal jaar geleden met het professionaliseren van de begeleiding van wedstrijdroeiers. Het RTCZH bouwt hierop voort en bevordert de roeisport op topniveau. De ontwikkeling van het individuele roeitalent staat hierbij voorop. Het RTCZH faciliteert professionele begeleiding en het samen trainen met andere talenten uit de regio. 

Roeitalenten worden door het RTCZH sneller naar de top gebracht door ze tijdig te identificeren, hen professioneel te ondersteunen, samen te laten trainen, en door de verenigingscoaches te steunen in hun eigen ontwikkeling. Alles in nauwe samenwerking met de verenigingen en hun coaches. Het RTCZH biedt de talenten sportgerelateerde ondersteuning aan om hen in staat te stellen zich maximaal te focussen op het presteren in de roeisport, naast het succesvol vervolgen van hun studie. Excelleren in studie en sport!

Het RTCZH kan deze rol waarmaken door de inzet van professionele coaching en door talenten elkaar te laten inspireren. Hierbij spelen de trainingsweekenden op de Willem-Alexanderbaan een belangrijke rol.

“Meer roeitalenten uit Zuid-Holland sneller naar de top.”

Organisatie RTC Zuid-Holland

Roeitalenten worden door het RTC Zuid-Holland sneller naar de top gebracht door ze tijdig te identificeren, hen professioneel te ondersteunen, samen te laten trainen, en door de verenigingscoaches te steunen in hun eigen ontwikkeling, alles in nauwe samenwerking met de verenigingen en hun coaches. Het RTC biedt de talenten sportgerelateerde ondersteuning aan om hen in staat te stellen zich maximaal te focussen op het presteren in de roeisport, naast het succesvol vervolgen van hun studie.

Het RTCZH vult de ruimte tussen de topsportgerichte verenigingsactiviteiten en de centrale KNRB bondsprogramma’s. Doel van het RTC is talent beter te ontwikkelen, te faciliteren en te begeleiden tot en met de Senioren A bondsselecties. De verenigingen hebben elk hun eigen organisatie om wedstrijdroeiers op te leiden. Het RTC biedt een regionale samenwerking waardoor verenigingsroeiers, die nog niet nationaal geselecteerd zijn, zich gezamenlijk en onder professionele begeleiding verder kunnen ontwikkelen, terwijl ook optimale aandacht geven kan worden aan de studie. Excelleren in studie en sport!

Bestuur
De stichting kent een Bestuur (bestaande uit vrijwilligers) dat de uitvoering organiseert. Het bestuur kan personeel in dienst nemen, zoals profcoaches en teammanagers, en stuurt deze aan.
Binnen het bestuur zijn verschillende rollen verdeeld. Naast de algemene taken van voorzitter, penningmeester en secretaris (deze drie vormen het dagelijks bestuur), zijn de inhoudelijke rollen te herleiden uit de gekozen aanpak: roeitechnische zaken, opleiding, en communicatie.
Het RTC Zuid-Holland bestuur is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de gang van zaken bij het RTC Zuid-Holland. De verantwoordelijkheden van het bestuur zijn drievoudig:

  • Leidinggeven aan de stichting
    Het bestuur bepaalt de strategie van de stichting. Dit doet zij door het bepalen van het meerjarenbeleid, waarbij wordt ingespeeld op interne en externe ontwikkelingen en door het ontwikkelen van jaarplannen die concrete invulling geven aan het meerjarenbeleid.
  • Laten functioneren van de stichting
    Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de stichting. De resultaten die de talenten behalen bepalen hoe succesvol het RTC Zuid-Holland is. Het is aan het bestuur om de talenten, coaches en overige betrokkenen uit te dagen, te motiveren en te activeren. Het bestuur doet dit door goede interne en externe communicatie over de activiteiten van het RTC Zuid-Holland te verzorgen en de betrokkenen aandacht en waardering te geven en ze met elkaar in contact te brengen.
  • Operationeel aansturen van de stichting
    Het bestuur zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek in de organisatie zitten.

Deelnemende verenigingen
Er nemen vier roeiverenigingen deel aan het RTC Zuid-Holland, te weten De Maas, Skadi, Laga, en Proteus-Eretes. Deze vier verenigingen, die het RTC Zuid-Holland mede hebben opgericht, vormen op dit moment de scope van het RTC. Dat betekent dat het grootste deel van alle RTC activiteiten en ingezette capaciteit gerelateerd is aan de ondersteuning van roeiers en coaches van deze verenigingen.

In Zuid-Holland zijn nog andere roeiverenigingen actief op het gebied van wedstrijdroeien. Die verenigingen hebben eveneens, onder andere, als doel hun roeiers succesvol te laten deelnemen aan internationale eindtoernooien. Een mogelijke verbreding van de scope is al langer punt van discussie binnen het RTC Zuid-Holland. Het betreft dan vooral de mogelijkheden met de Leidse studentenroeiverenigingen Njord en Asopos-De Vliet, de Haagse studentenroeivereniging Pelargos en de burgerverenigingen DDS, De Laak en Nautilus. Naast een vergroting van de instroom van talenten zal een dergelijke schaalvergroting ook zinvol zijn voor de huidige talenten. Immers, door meer directe competitie zal een talent zichzelf nog sterker moeten verbeteren om boven de middelmaat uit te stijgen.

Partners
Het RTC Zuid- Holland krijgt van Rotterdam Topsport en de KNRB ondersteuning. Met de deelnemende partijen worden jaarlijks afspraken gemaakt over de belangen, inzet en resultaten.

Partners

KNRB De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) is de overkoepelende organisatie van alle roeiverenigingen in Nederland. De KNRB is opgericht op 21 januari 1917. De KNRB zet zich in voor deze verenigingen op het gebied van accommodatie, roeiwater, opleidingen en promotie van de roeisport. Daarnaast behartigen we de belangen van de topsport ten behoeve van uitzendingen naar WK’s en Olympische Spelen. Nederland telt 121 roeiverenigingen met ruim 34.000 leden.
De verenigingen zijn onder te verdelen in reguliere verenigingen en studentenverenigingen. De gemiddelde leeftijd van de roeier is ruim 39 jaar en de verdeling mannen/vrouwen is ongeveer 50/50. De grootste groep leden valt in de leeftijdscategorie van 20 tot 25 jaar. Bij reguliere verenigingen is de gemiddelde leeftijd 47 jaar en bij studentenroeiverenigingen 22 jaar.
Binnen de KNRB zijn naast een bestuur, medewerkers op het bondsbureau en bondscoaches, veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen.
Rotterdam Topsport Wereldwijd is er een handvol steden waar sport simpelweg in het DNA zit. Rotterdam is er één van. Een indrukwekkend trackrecord van internationaal aansprekende evenementen, als de start van de Tour de France, het WK Turnen, de ABN AMRO Marathon, het ABN AMRO World Tennis Tournament en de hippische sport van het CHIO Rotterdam. Ieder jaar presteren we het weer om Rotterdam in de spotlights te zetten met een keur aan sportactiviteiten en -evenementen. Maar buiten het blikveld van media en publiek verricht Rotterdam Topsport veel werk dat minstens even belangrijk is. Achter de schermen werken we hard om Rotterdam als topsportstad te profileren en daarnaast het Nederlandse topsportklimaat op lokaal en (inter)nationaal niveau te promoten en te verbeteren. Samen met het gemeentebestuur, Gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport hebben we sinds 2002 een voortrekkersrol om van Rotterdam dé Sportstad van Nederland te maken. Zo hebben we samen al grote internationale evenementen georganiseerd en EK’s en WK’s naar onze stad weten te halen. De missie van Rotterdam Topsport luidt: “Het bereiken en versterken van de nationale en internationale positionering van Rotterdam als toonaangevende sportstad, waarin de sportinfrastructuur en het organiserend vermogen optimaal zijn ontwikkeld. Door meer trainingsuren, onder leiding van topcoaches en samen met spelers van hun eigen niveau, kunnen talentvolle, jonge sporters zich beter ontwikkelen. De regionale talentencentra voor sporten als volleybal, honkbal, basketbal, tafeltennis, hippische sport, judo, handbal en roeien gaan de aanwas van topsporters in Rotterdam opstuwen. De doelstelling is dat over een jaar of vijf minstens 15 procent van de spelers uit de nationale teams hebben deelgenomen aan de Rotterdamse talentencentra.

Coach

Jolijn Remmelink

Sinds 2012 werkzaam als coach binnen de roeisport. Vanuit de Amsterdamse Roeivereniging Nereus in 2018 gestart met coaching in de regio Zuid Holland. 

De afgelopen jaren ben ik continu bezig geweest met het ontwikkelen van talent. In eerste instantie in Amsterdam, uiteindelijk in de regio Zuid Holland. Deze regio biedt veel mogelijkheden. Een prachtige roeibaan heeft de regio tot zijn beschikking en verenigingen met veel kwaliteit. Dit geeft een goede basis voor het neerzetten van een programma dat er voor zorgt dat roeitalent zich optimaal kan ontwikkelen en uiteindelijk kan uitkomen voor het nationale team.’

Bestuur

Pieter Wiltenburg – voorzitter
Pieter roeit heel trouw bij KRZV De Maas en is de voorzitter van het RTC-bestuur om het regionale toproeien verder te ontwikkelen.

Joris van Stam- penningmeester

Mitchel Steenman – algemeen bestuurslid
Mitchel zet zich als fanatiek toproeier uit de regio Zuid-Holland nu ook in voor de ontwikkeling van de talenten uit zijn regio bij het RTC Zuid-Holland.

Locatie Willem Alexanderbaan

Contact

Voor algemeen contact met het Rowing Talent Center Zuid Holland kunt u mailen naar roeien@rtczh.nl

Voor contact betreffende financiële zaken kunt u contact opnemen met onze penningmeester via penningmeester@rtczh.nl