Skip to main content

Voordat er sprake was van structurele samenwerking tussen de Rotterdamse, Leidse en Delftse roeiverenigingen, leverden de verenigingen reeds vele toproeiers aan de nationale equipe. Deze roeiers uit de regio behaalden al vele aansprekende internationale successen. Wie de top behaalde werd echter voornamelijk bepaald door de inzet en volharding van de roeiers zelf en hun individuele begeleiding, vaak op hun vereniging. De betreffende roeiers zijn met de stap naar de top vrijwel allemaal elders gaan trainen en leven.

De verenigingen in Delft, Rotterdam en Leiden begonnen zelf al een aantal jaar geleden met het professionaliseren van de begeleiding van wedstrijdroeiers. Het RTCZH bouwt hierop voort en bevordert de roeisport op topniveau. De ontwikkeling van het individuele roeitalent staat hierbij voorop. Het RTCZH faciliteert professionele begeleiding en het samen trainen met andere talenten uit de regio. 

De missie van het RTCZH is samen te vatten als:

"Meer roeitalenten uit Zuid-Holland sneller naar de top."

Roeitalenten worden door het RTCZH sneller naar de top gebracht door ze tijdig te identificeren, hen professioneel te ondersteunen, samen te laten trainen, en door de verenigingscoaches te steunen in hun eigen ontwikkeling. Alles in nauwe samenwerking met de verenigingen en hun coaches. Het RTCZH biedt de talenten sportgerelateerde ondersteuning aan om hen in staat te stellen zich maximaal te focussen op het presteren in de roeisport, naast het succesvol vervolgen van hun studie. Excelleren in studie en sport!

Het RTCZH kan deze rol waarmaken door de inzet van professionele coaching en door talenten elkaar te laten inspireren. Hierbij spelen de trainingsweekenden op de Willem-Alexanderbaan een belangrijke rol.